Прецизното Земеделие е силно зависимо от Прецизното взимане на Почвените Проби.

Отбелязваме 350 години от откриването на Фосфора
26/02/2019

Всички системи за прецизно земеделие /Сателитно наблюдение, GPS устройства, автоматизирани машини и т.н./ показват само видимата надземна част на културите и донякъде оценяват тяхното моментно състояние.

Но, състоянието на посевите, овошните градини и лозята зависи най-вече от състоянието на невидимата част – почвата, нейните характеристики, съдържанието на хранителни елементи и т.тн.

Ето защо правилното и прецизното определяне на местата за взимане на почвени проби, както техния вид и брой е ключово за успешното земеделие. Прецизното пробовзимане е в пряка връзка с локалните характеристики на почвената покривка във всяко едно стопаство. Прецизното взимане на почвените проби изисква точно разделяне на стопанисваната територия на зони с еднородни почвени характеристики. Определянето на зоните предвидени за взимане на почвени проби се извършва от наши експерти почвоведи и е строго характерно за конкретното стопанство.

Когато зоните бъдат изграден, се определя вида и схемата за взимане на почвени проби за всяка една от зоните. Броя и вида на почвените проби във всяка зона се определя максимално точно и оптимално, така че да се представи с най-висока достоверност моментното състояние на почвената покривка и точния хранителен запас.

Разделянето на полето на зони за въздействие и формирането на индивидуални схеми за взимане на почвените проби за всяка зона определя взимането на оптимален брой и вид проби, така че да се оптимизира броя на пробите, да се максимизира точността без загуби за последващите препоръки и да се спестят ресурси и средства на фермерите.

Така взетите прецизни почвени проби предоставят точни резултати и последващи препоръки, които лесно може да се заредят във всяка една прецизна земеделска машина.