Отбелязваме 350 години от откриването на Фосфора

Полево проучване ЛУКАС 2018
08/05/2014
Прецизното Земеделие е силно зависимо от Прецизното взимане на Почвените Проби.
03/10/2019

Открит преди 350 години, фосфорът е един от 17-те периодични елементи, които са от съществено значение за растителния живот. Това е ключът както за растителното, така и за човешкото здраве и за едно от трите основни хранителни вещества, използвани в торовете за фуражните култури.

Фосфорът е първият елемент, който е химически открит, когато е изолиран от алхимика Хенниг Бранд през 1669 г. в Хамбург, Германия, докато търси легендарния философски камък за създаване на злато.

Производство

Докато производството на фосфорни торове първоначално се фокусира върху добива на тропически островни находища на ценни птици и гуано на прилепи, след като световните запаси от гуано са изчерпани, седиментните минерални фосфатни руди се превръщат в основен източник, като производството се увеличава до средата на 20 век.

Минералните фосфорни торове са почти изцяло базирани на минерални източници, или от магмени отлагания или от седиментни скални отлагания, образувани от останки от морски животни. Днес близо 40 държави произвеждат общо 200 милиона тона фосфатни скални концентрати годишно по целия свят.

По-голямата част от производството на фосфатни скали, близо до 80% от световното производство, се използва за производство на торове, най-вече чрез химични процеси, включващи подкисляване със сярна, фосфорна или азотна киселина. Най-широко използваните фосфорни торове са ди-амониев фосфат (DAP) и моноамониев фосфат (MAP).

Хранене

Фосфорът е известен с ролята си в улавянето и преобразуването на слънчевата енергия, но растенията също се нуждаят от него за редица други свои функции – от растежа на клетките и развитието на корените до увеличаването на устойчивостта към болести и ранната зрялост на културите. Недостакът на Фосфор могат сериозно да повлияят на добивите, както и на развитието на плодове и семена.

Макар и жизненоважен за растежа на растенията и намиращ се широко в природата, фосфорът всъщност е един от най-малко биологично наличните от 14 основни хранителни вещества, които растенията получават от почвата. Повечето форми на фосфор не са достъпни за растенията, които могат да я абсорбират в разтворимата си неорганична форма, когато се разтворят в почвен разтвор.
За почти три четвърти от световните почви с недостиг на фосфор, използването на минерални торове, които съдържат лесно достъпни форми на фосфор, е от жизненоважно значение за осигуряване на оптимално здраве и добиви.

Ето защо, за да се формира желания добив в нужното количество и с нужното качество е важно торовите норми да бъдат базирани на правилни почвени проби и почвени анализи, които вземат под внимание на само съдържанието на хранителните елементи в почвата, но и характеристиките на самата почва, като: механичен състав, карбонатно съдържание, СЕС, хумус или органично вещество.